Samurai Jam -Bakumatsu Rock-

Double Episodes, Fri, 8PM (7PM JKT/BKK). Territories apply.

Upcoming Airings of Samurai Jam -Bakumatsu Rock-

close
28 Apr, Fri
HEAVEN’S SONG! TIME FOR THE CLIMAX!
Season 1
Episode 11
28 Apr, Fri
ULTRA SOUL! THE DAWN OF ROCK!
Season 1
Episode 12
28 Apr, Fri
HEAVEN’S SONG! TIME FOR THE CLIMAX!
Season 1
Episode 11
28 Apr, Fri
ULTRA SOUL! THE DAWN OF ROCK!
Season 1
Episode 12
29 Apr, Sat
HEAVEN’S SONG! TIME FOR THE CLIMAX!
Season 1
Episode 11

Characters

Yoshinobu Tokugawa
  • Ryoma Sakamoto
  • Shinsaku Takasugi
  • Kogoro Katsura
  • Toshizo Hijikata
  • Soji Okita

Yoshinobu Tokugawa

Despite Yoshinobu’s young age, he is the 15th head of the Tokugawa government family as he was born with the talent of Heaven’s Song.