Fairy Tail (All New Episodes)

Double Episodes, Mon & Tue, 10PM (9PM JKT/BKK). Territories apply.

Upcoming Airings of Fairy Tail (All New Episodes)

close
25 Feb, Sat
TARTAROS ARC – HELL’S CORE
Season 6
Episode 19
25 Feb, Sat
TARTAROS ARC – UNDERWORLD KING
Season 6
Episode 20
25 Feb, Sat
TARTAROS ARC – ALEGRIA
Season 6
Episode 21
25 Feb, Sat
TARTAROS ARC – A STRIKE FROM THE STARS
Season 6
Episode 22
26 Feb, Sun
TARTAROS ARC – HELL’S CORE
Season 6
Episode 19

Fairy Tail (All New Episodes) Gallery

Advertisement