Fairy Tail (All New Episodes)

Double Episodes, Mon & Tue, 10PM (9PM JKT/BKK). Territories apply.

Upcoming Airings of Fairy Tail (All New Episodes)

close
25 Mar, Sat
TARTAROS ARC – ABSOLUTE DEMON
Season 6
Episode 35
25 Mar, Sat
TARTAROS ARC – MEMENTO MORI
Season 6
Episode 36
25 Mar, Sat
TARTAROS ARC – SOARING ABOVE ISHGAR
Season 6
Episode 37
25 Mar, Sat
TARTAROS ARC – DROPS OF FIRE
Season 6
Episode 38
26 Mar, Sun
TARTAROS ARC – ABSOLUTE DEMON
Season 6
Episode 35

Fairy Tail (All New Episodes) Gallery

Advertisement